ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
    Guidelines and Recommendations for Reorienting
Teacher Education to Address Sustainability
     
    Whole-school approaches
to sustainability:
An international review of wholeschool
sustainability programs

 

     
UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014
International Implementation Scheme
DRAFT
      Engaging people
in sustainability


   
H εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Β.Α.) δεν πρέπει να εξισώνεται με την Π.Ε.. Η τελευταία είναι ένα καθιερωμένο πεδίο, το οποίο εστιάζει στη σχέση της ανθρωπότητας με το φυσικό περιβάλλον, στους τρόπους διατήρησης και προστασίας του καθώς και στη σωστή διαχείριση των πόρων του. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνεπώς περιλαμβάνει την Π.Ε. τοποθετώντας την σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, παίρνοντας υπόψη κοινωνικούς – πολιτιστικούς παράγοντες και τα κοινωνικά – πολιτικά ζητήματα της ισότητας, της φτώχειας, της δημοκρατίας και της ποιότητας της ζωής.

Η προοπτική της ανάπτυξης - αυτή της κοινωνικής αλλαγής και της εξέλιξης των περιστάσεων - παίζει επίσης κεντρικό ρόλο σε κάθε θεώρηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης εκτείνονται συνεπώς σε ένα ευρύ φάσμα.
Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να συμπεριληφθεί στα άλλα πεδία και δεν μπορεί, λόγω του πεδίου εφαρμογής της, να διδαχτεί σαν ξεχωριστό μάθημα
.

Σελίδα 16 στο: United Nations Decade of Education for sustainable development 2005-2014 International Implementation Scheme
DRAFT

    STATEMENT ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT BY THE UNECE MINISTERS OF THE
ENVIRONMENT

European Portfolio for Environmental Education (EPEE)

A handbook for teachers

REPORT BY THE DIRECTOR-GENERAL ON THE UNITED NATIONS
DECADE OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Η ιστοσελίδα της Unesco
    Education for
Sustainable Development
Toolkit
Επιλεγμένες ιστοσελίδες αναφορών από τον ιστότοπο της Unesco
    Educating for a Sustainable Future

ENVIRONMENTAL EDUCATION

- development and evaluation -

by Finn Mogensen ph.d
Research Centre for Environmental and Health Education
The Royal Danish School of Educational Studies

CERI - The OECD Schooling Scenarios in Brief

http://www.ensi.org

United Nations Sustainable Development Web Site

European Environmental Education Newsletter

Indicators of Sustainability

Urban Water  Resources Management

The Dakar Framework for Action

WHAT FUTURE FOR OUR SCHOOLS?
       

Το κοινό μας μέλλον

H. Brundtland

Παλαιότερα κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Educational Module on Conservation and Management of Natural Resources

Environmental Education : Module for Pre-Service Training of Social Science Teachers and Supevisors for Secondary Schools

A Problem-solving Approach to Environmental Education

Strategies for the Training of Teachers in Environmental Education

A PROTOTYPE ENVIRONMENTAL EDUCATION CURRICULUM FOR THE MIDDLE SCHOOL

An Environmental Education Approach to the Training of Middle Level Teachers: A Prototype Programme

A Problem-solving Approach to Environmental Education

Strategies for the Training of Teachers in Environmental Education